عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت افغانستان می گوید که تکرار تجربه انتخابات دوره قبل، در افغانستان فاجعه خواهد آفرید.

به گزارش بخش سیاسی آریاتودی؛ وی که امروز (24 سرطان) در نشستی در کابل سخن می گفت اظهار کرد که اگر تجربه انتخابات 2014 ریاست جمهوری دوباره تکرار شود؛ این مساله “فاجعه ای غیرقابل جبران” در افغانستان خواهد آفرید.

اشاره آقای عبدالله به دوره ای است که رقابت ها بر سر کرسی ریاست جمهوری بین وی و اشرف غنی، افغانستان را تا مرز یک تنش تازه داخلی پیش برده بود. در آن تاریج، هر یک از طرفین ادعا می کردند که “بر اساس آرای مردم” حایز احراز کرسی ریاست جمهوری هستند. طرفداران عبدالله و غنی عملا در سطح سیاسی و حتا مسلحانه، آماده رویارویی در برابر هم بودند.

این مساله باعث دخالت ایالات متحده شد. “جان کری” وزیر خارجه امریکا به کابل آمده و توافقنامه ای زیر نام “حکومت وحدت ملی” را تدوین کرده و دو طرف آن را امضا کردند. بر اساس آن؛ اشرف غنی به عنوان رییس جمهور و عبدالله عبدالله رییس اجرایی معرفی گردید. بدون اینکه آرای داده شده مردم برای هر کدام از این افراد مورد شمارش قرار گیرد.

آقای عبدالله در این نشست بیان داشت:” تعدادی در افغانستان اصلا به برگزاری انتخابات باور ندارند و فکر می‌کنند که تعین سرنوشت از راه جنگ، خشونت و تروریسم ممکن است. اما طرف دیگر که اکثریت مطلق مردم افغانستان هستند باورمند به انتخابات اند. اگر تعیین سرنوشت از طریق جنگ، خشونت و کودتا صورت بگیرند آخر همه این مسایل به برگزاری انتخابات ختم می‌گردد.”

رییس اجرایی گفت:” تکرار نوع انتخابات ریاست جمهوری سال 2014، فاجعه بار خواهد بود که توان پرداخت آن را دیگر مردم افغانستان ندارد. قضاوت اینکه در انتخابات 2014 ریاست جمهوری چی کسی قربانی داد تا سلامت افغانستان حفظ شود را به مردم می‌گذاریم، اما تکرار آن جبران ناپذیر خواهد بود”.

تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پس دو بار تعویق، قرار است در ششم میزان سال جاری برگزار گردد. هم اکنون نگرانی هایی از کیفیت برگزاری این روند از سوی بسیاری نهادها از جمله مجلس نمایندگان، جوامع مدنی و حقوقی و همچنین نامزدان ریاست جمهوری آینده مطرح می گردد.

آریاتودی – بخش سیاسی

Print Friendly, PDF & Email