سنگ بنای بزرگترین مجتمع اداری – دولتی افغانستان زیر نام “کمپلکس دارالامان” در شهر کابل توسط رییس جمهور غنی گذاشته شد.

به گزارش بخش سیاسی آریاتودی؛ این مجتمع قرار است در غرب شهر کابل (بالای ساحه افشار دارلامان) طی بیست سال گذشته و با هزینه ای بالغ بر 1.2 میلیارد دالر امریکایی اعمار گردد.

رییس جمهور غنی روز یکشنبه (23 سرطان) در مراسم تهداب گذاری این مجتمع گفت: ” صدسال قبل مردم چهاردهی کابل زمین‌های زراعتی خود را به گونه رضاکارانه به شاه امان الله دادند و زمینه ساخت این ساختمان درجه اول دولتی را مهیا کردند”.

وی تصریح کرد که افغانستان بقای خود را بر اساس تداوم دولت و نظام می داند و تحول و پیشرفت را بر اساس همین تداوم می داند.

 

 

گفتنی است که این طرح بزرگ در مساحتی بیشتر از 100 هکتار اعمار خواهد شد. قرار است 27 اداره دولتی به صورت رسمی به این منطقه منتقل گردد که شامل 16 وزارتخانه، 8 اداره مستقل و سه بانک می گردد.

این طرح در دو مرحله اجرا خواهد شد که مرحله نخست ظرف 10 سال آینده به بهره برداری خواهد رسید که اعمار 13 وزارت خانه و نهاد دولتی در برنامه آن قرار دارد. در مرحله دوم نیز 14 وزارت خانه و نهاد دولتی به این مجتمع منتقل خواهد گردید.

ظرفیت این مجتمع، برای فعالیت 50 هزار کارمند در نظر گرفته شده است.

ترکیبی از معماری دوره تیموری و تاریخی افغانستان و ساخت و ساز مدرن سبک اروپایی، ظاهر این مجتمع را تشکیل می دهد که توسط یک شرکت لبنانی زیر نام “خطیب العالمی” انجام خواهد شد.

آریاتودی – بخش سیاسی

Print Friendly, PDF & Email