پولیس ایتالیا بنا به هشداری که داده بود؛ کاپیتان آلمانی کشتی “سی واچ 3” را بازداشت کرد.

به گزارش بخش اجتماعی آریاتودی؛ کاپیتان این کشتی متهم است که 40 پناهجو را در دریای مدیترانه از مرگ نجات داده و به ساحل آورده بود.

خانم کارولا راکیت، کاپیتان 31 ساله این کشتی پس از لنگر انداختن در بندر “لامیدوزا” در سواحل ایتالیا، با شماری از مامورین پولیس این کشور مواجه شد. کارولای جوان که این کشتی را که مربوط به سازمان خیریه ” سی واچ” می باشد، رهبری می کرد.

“متیو سالوینی” وزیر داخله ایتالیا که رهبر حزب راست افراطی “لگا” نیز می باشد؛ از سرسخت ترین چهره های این کشور در مقابله با ورود پناهجویان است.

گفته می شود که او مستقیما دستور بازداشت کارولا راکیت را صادر کرده است. کارولا متهم است که بدون در نظر داشت قوانین ایتالیا، به ورود پناهجویان به اروپا کمک کرده است. این عمل کارولا مصداق قاچاق انسان تلقی شده است.

در تصاویر منتشر شده؛ خانم راکیت پس از لنگر انداختن در بندر “لامیدوزا” توسط سه مامور پولیس از کشتی خارج شده و به مرکز پولیس برده شده است.

پیشتر خانم راکیت گفته بود که وی فقط یک وظیفه انسانی را انجام داده و تعدادی را از مرگ نجات داده است – فارغ از اینکه آنها به سمت کدام مقصد روان بوده اند.

اگر جرم وی ثابت شود؛ ممکن است تا ده سال زندان در انتظارش باشد.

آریاتودی – بخش حقوق بشر

Print Friendly, PDF & Email