مرکز خبرنگاران افغانستان از لت و کوب یک مجری زن توسط افراد مسلح نا شناس در این ولایت خبر داده است.

این مرکز گفته که این خانم مجری سلگی احساس نام دارد و در رادیو محلی “رادیو دوست” در ننگرهار کار می‌کرد.

به گفته این مرکز، خانم احساس چاشت روز چهارشنبه (29 سرطان) زمانی که به سمت خانه‌اش در حرکت بود، از سوی افراد مسلح ابتدا با شلیک گلوله متوقف و سپس به‌شدت با ضربات قنداق تفنگ لت وکوب می‌شود.

این مرکزا فزوده که خانم سلگی به دلیل ترس ناشی از خشونت مهاجمان بی‌هوش می‌شود و مردم محل او را به شفاخانه انتقال می‌دهند.
هنوز هویت افراد مهاجم مشخص نشده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان، لت وکوب و تهدید خانم سلگی احساس را اقدامی در راستای تشدید فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران دانسته و آن را محکوم کرده است.

گفتنی است که پیش از این در 16 جوزای سال جاری، سهار سیرت صافی، مدیر مسوول رادیو دوست از سوی استخبارات طالبان در کابل بازداشت و بعد از 28 روز به شکل مشروط آزاد شد.

مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که بعد از سقوط نظام جمهوری و روی‌کارآمدن طالبان، کار رسانه‌ای در کشور به‌شدت سخت تر شده و خشونت علیه خبرنگاران روز به روز در حال افزایش است.

آریاتودی – بخش زنان در آیینه اجتماع

Print Friendly, PDF & Email