جبهه مقاومت ملی افغانستان، معاون وزارت امور داخله حکومت پیشین را به عنوان معاون کمیته ای نظامی این جبهه گماشت.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از صبح کابل، منابعی از جبهه‌ ای مقاومت ملی افغانستان تأیید می‌کنند، که ایوب سالنگی به عنوان معاون کمیته‌ی نظامی این جبهه‌ گماشته شده است.
A general view of Kabul city beneath Koh-e Asmai, popularly called the TV Mountain - اسپوتنیک افغانستان, 1920, 21.06.2022
یک منبع گفته است، که سالنگی روز گذشته -سه‌شنبه، ۷ سرطان-، به گونه‌ی رسمی کارش را به عنوان معاون کمیته‌ی نظامی جبهه‌ی مقاومت ملی آغاز کرده است.
این در حالی است، که آخرین مأموریت ایوب سالنگی، سمت معاونیت نخست وزارت داخله‌ی حکومت پیشین بود.
یادآوری می کنیم، که در حال حاضر، قدم‌شاه شهیم، رییس ستاد مشترک ارتش پیشین به عنوان رییس کمیته‌ی نظامی جبهه‌ی مقاومت ملی ایفای وظیفه می‌کند.
آریاتودی – بخش نظامی
Print Friendly, PDF & Email