طالبان قوماندان امنیه پیشین ولسوالی بگرام پروان را با پسرش در کابل بازداشت کردند.

 منابع محلی از شهر کابل می‌گویند که طالبان سه روز پیش قوماندان امنیه پیشین ولسوالی بگرام پروان را با پسرش بازداشت کردند.

منابع معتبر در شهر کابل به روزنامه ۸صبح گفته است که دگروال احمدزی، قوماندان امنیه پیشین ولسوالی بگرام ولایت پروان با پسرش سه روز پیش در عملیات جستجوی خانه‌ به‌ خانه طالبان از ساحه ۳۱۵ شهر کابل بازداشت شده است.

به گفته منابع، دگروال احمدزی باشنده اصلی روستای رباط ولسوالی بگرام است و دو سال قبل از سقوط حکومت پیشین بازنشسته شده بود و پسرش نیز سرگرم دکان‌داری در ساحه ۳۱۵ شهر کابل بود.

تا هنوز از سرنوشت قوماندان امنیه پیشین ولسوالی بگرام که به مرض شکر (قند) نیز مصاب است و پسرش هیچ اطلاعی در دست نیست.

طالبان تاکنون دراین باره اظهار نظر نکرده است.

آریاتودی – حقوق بشر

Print Friendly, PDF & Email