سازمان گزارشگران بدون مرز حکومت سرپرست طالبان را به بستن رسانه‌ها با انگیزه ناعادلانه در افغانستان متهم کرده است.

این سازمان افزوده است که افراد مسلح طالبان روز دوشنبه (30 جوزا)  دروازه تلویزیون خصوصی افغان را فقط به‌ این دلیل که نتوانسته مالیات و صرفیه برق خود را بپردازد، مهر ولاک کرده‌اند.

سازمان گزارشگران بدون مرز افزوده که افراد مسلح با ورود به ساختمان این رسانه کارمندان آنرا بیرون کرده و دروازه آن را قفل زده‌اند.

این سازمان افزوده که نگران این وضعیت است.

آریاتودی – بخش حقوق بشر

Print Friendly, PDF & Email