«دان اسمیت» مدیر موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم در سوئد گفت: «خطر وقوع یک جنگ هسته ای بیش تر از هر زمان دیگری پس از دوران جنگ سرد است».

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از الجزیره، اسمیت اظهار داشت: «علی رغم همه تلاش های مهمی که برای جلوگیری از انتشار سلاح های هسته ای و خلع سلاح هسته ای حاصل شده، اما خطر استفاده از این سلاح ها- از زمان اوج جنگ سرد- اکنون بیشتر از هر زمان دیگری به نظر می رسد».

این موسسه در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۲۲ نوشته است: «همه اعضای پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل(p5) برای توسعه یا نوسازی زرادخانه هسته ای خود تلاش می کنند و به نظر می رسد در حال افزایش برجسته کردن تسلیحات هسته ای در راهبردهای نظامی خود هستند».

در ادامه گزارش این مرکز آمده است: «روسیه درباره احتمال استفاده از سلاح های هسته ای در چارچوب جنگ در اوکراین به صورت علنی تهدید کرده است».

در این گزارش همچنین آمده است:«مذاکرات دوجانبه ثبات راهبردی روسیه وآمریکا به دلیل جنگ اوکراین متوقف شده است و هیچ کشور دارای سلاح هسته ای دیگری مذاکرات مهار این تسلیحات را دنبال نمی کند».

آریاتودی – بخش جهان

Print Friendly, PDF & Email