بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته است که افغانستان یک جامعه پیچیده با سنت‌های ریشه‌دار و اقتصاد سیاسی غیرقابل اصلاح است.
بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) اذعان کرد: این کشور هیچگاه برای پذیرش سیستم‌های سیاسی، اقتصادی و قضایی غربی آماده نبوده است.
“سیگار” در گزارش روز یکشنبه خود با اشاره به آمادگی نداشتن جامعه سنتی و پیچیده افغانستان با تغییرات سیاسی،اقتصادی و قضایی مورد نظر غرب نوشت: برای هر تغییری در افغانستان باید ویژگی های خاص این کشور درنظر گرفته شود.
سیگار گفته است که اگر قصد ایجاد نهادها از صفر بود، درک و کار در چارچوب نظام‌های سنتی افغانستان غیر ضروری بود.
این در حالی است که جان سپکو ، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) پنجشنبه هفته گذشته گفته بود که آمریکا در 20 سال گذشته بیش از 246 میلیارد دالر برای بازسازی افغانستان هزینه کرد، اما تنها بخشی از این کمک که توسط سیگار ارزیابی شده است.
وی گفته بود که “تخمین محافظه کارانهٔ ما نشان داد که دست کم 30 در صد این کمک‌ها ضایع و یا سرقت شده است.
جان ساپکو، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) اذعان کرد: پول های زیادی را به سرعت در کشور کوچک افغانستان بدون آنکه نظارتی برآن باشد بیهوده هزینه کردیم.”
نظام سیاسی و اقتصادی غربی در افغانستان پس از حمله آمریکا و متحدانش و سقوط دور اول حکومت طالبان ایجاد شد. این نظام اما پس از بیست سال فروپاشید.
طالبان با تسلط خود بر کابل در ماه اسد/ مرداد سال جاری خورشیدی، حکومت خود را اعلام کرد. با گذشت نزدیک به شش ماه، تاکنون هیچ کشوری این حکومت را به رسمیت نشناخته است.
Print Friendly, PDF & Email