سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در نشست اقتصادی این گروه گفت: “ما از امریکا می‌خواهیم که پول‌های منجمدشده افغانستان را آزاد کند و ما برای بحث روی تمام مسایل آماده استیم.”
 نخستین نشست اقتصادی طالبان با حضور نماینده‌ای از سازمان ملل متحد روز چهارشنبه، 29 جدی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.
امیر خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در این نشست از ایالات متحده آمریکا خواست تا دارایی‌های افغانستان را آزاد کند و طالبان برای مذاکره روی تمام مسایل آماده‌اند.
سرپرست وزارت خارجه طالبان هم‌چنان گفت که آنان برای اتصال منطقه‌ای و ایجاد روابط اقتصادمحور افغانستان با کشورهای دیگر گا‌م‌های مهم برداشته‌اند.
او افزود: “ما از آمریکا می‌خواهیم که پول‌های منجمدشده افغانستان را آزاد کند و ما برای بحث روی تمام مسایل آماده استیم.”
او تأکید می‌کند که حکومت سرپرست طالبان با جهان تماس‌های خوبی برقرار کرده است و آنان در پی تأمین روابط براساس سیاست متوازن با جهان هستند.
از سویی هم، دیبورا لاینز، نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست گفت که مذاکرات این سازمان برای آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان ادامه دارد و وی امیدوار است که بتوانند به نتیجه برسند.
با این حال، او تصریح می‌کند که مشکلات ناشی از مسدودبودن ذخایر ارزی افغانستان باید در نتیجه تلاش‌های مشترک سکتور دولتی و خصوصی حل شود.
لاینز هم‌چنان خاطرنشان کرد که برای رفع تحریم‌ها علیه حکومت سرپرست طالبان صدای خود را بلند کرده است.
Print Friendly, PDF & Email