سناتوران امریکایی پیشنهاد کرده اند، که جنگ افزارهای را که پیش از این برای بکار گیری در افغانستان برنامه ریزی شده بود به اوکراین ارائه شود.
 لایحه پیشنهادی سناتوران دموکرات امریکا درباره تحریم روسیه در صورت یورش این کشور به اوکراین همچنین تشدید کمک های نظامی به کی یف را در نظر گرفته است.
متن این لایحه که روز چهارشنبه منتشر شد، خاطرنشان می کند، که “در طول سال مالی 2022، ایالات متحده باید به عنوان اولویت، تامین تسلیحات مازاد به اوکراین و نه دیگر کشورها و مناطق را در نظر بگیرد”.
ورود صدها نیروی ویژه ای کماندو به شهر لشکرگاه  - اسپوتنیک افغانستان, 1920, 06.01.2022
نویسندگان این سند بر این باورند، که بیش از 30 روز پس از تصویب این قانون، انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا باید راهبرد تقویت توان دفاعی اوکراین را به سنا ارائه کند. از جمله آنها خواستار “طرحی برای انتقال تسلیحات به اوکراین که پیش از این برای عملیات در افغانستان آماده شده بود” هستند. افزون بر این، سناتوران توجه جدی به آموزش نظامیان اوکراینی را ضروری می دانند.
یادآوری می کنیم، که ایالات متحده در ماه اگوست سال گذشته میلادی بیرون کردن نیروهایش از افغانستان را تکمیل کرد و دیگر عملیاتی در آنجا انجام نمی دهد.
Print Friendly, PDF & Email