رئیس‌جمهور ایران “قانون موافقتنامه بین دولت ایران افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن” را جهت اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.
 ابراهیم رئیسی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، “قانون موافقتنامه بین دولت ایران و افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن” را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.
لایحه قانون موافقتنامه بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن در تاریخ 10 جوزا 1400 در مجلس شورای اسلامی تصویب، و پس از یک مرحله استمهال و اعلام مغایرت از سوی شورای نگهبان، در جلسه پنجم ماه جدی مجلس نهایی شد و به تأیید شورای نگهبان رسید.
Print Friendly, PDF & Email