پوتین گفته است که نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی تا زمانی که نیاز باشد در قزاقستان خواهند بود.
 ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مورد زمان حضور نیروهای حافظ صلح در قزاقستان گفت: سازمان پیمان امنیت جمعی توانست به سرعت و بدون مشکل تصمیم گیری کند تا از بحرانی شدن اوضاع در قزاقستان جلوگیری کند.
پوتین گفت که نیروهای حافظ صلح از قزاقستان خارج خواهند شد و همچنین تاکید کرد، نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی تا زمانی که نیاز باشد در قزاقستان خواهند ماند.
وی خروج نیروهای حافظ صلح از قلمرو قزاقستان را بدون بدون قید و شرط خواند.
آریاتودی – بخش سیاست
Print Friendly, PDF & Email