فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفت: گفتگوها برای آزاد کردن دارایی های افغانستان در بیرون از این کشور دشوار است.

به گزارش اسپوتنیک، ضمیر کابلوف فرستاده ای ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، مدیر بخش دوم آسیای وزارت امور خارجه روسیه روز چهار شنبه گفت: “روسیه در تلاش است تا ایالات متحده را متقاعد کند که دارایی های افغانستان را آزاد کند، اما به نظر می رسد که غرب به عمد این سرمایه ها را به منظور دستکاری طالبان بند کرده است”.

او توضیح داد، که ما درباره 9.5 میلیارد دالر صحبت می کنیم که 7 میلیارد دالر آن در بانک فدرال رزرو امریکا و 2.5 میلیارد دالر در حساب های بانک جهانی است.

این دیپلمات تاکید کرد: “این پول افغانستان به عنوان یک کشور است، این پول جنبش طالبان نیست، تا این حساب‌ها بسته شوند”.

کابلوف گفت: “این تصور به وجود می آید که این کار به عمد انجام می شود تا جنبش طالبان را که در حال حاضر افغانستان را اداره می کند مجبور به پذیرش خواسته های بیشماری شود که غرب در وهله اول مطرح می کند. به سادگی نمی توان نتیجه دیگری از این موضوع گرفت”.

یادآوری می کنیم، که پس از تصرف افغانستان و بیرون شدن ایالات متحده امریکا و کشورهای غربی از افغانستان، امریکا دارایی های افغانستان را بست تا گروه طالبان از این دارایی ها برای کارهای تروریستی و در برابر دیگر اقوام افغانستان بکار نگیرند.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email