سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در یک سخنرانی در بلخ حامد کرزی، عبدالله عبدالله و فضل‌هادی مسلمیار را “مجرمین بزرگ” خواند که به گفته او اکنون از سوی امیرالمومنین طالبان عفو شده‌اند.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان به گفته‌های محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان واکنش نشان داد.

آقای کرزی در صفحه توییتر خود نگاشته است که اظهارات وزیر امر به‌معروف قابل بحث نیست؛ در حال حاضر، برای یک نظام ملی و با ثبات نیاز به وحدت ملی است.

پشتر، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته بود که “آیا مجرمینی بزرگتر از کرزی، عبدالله و مسلمیار وجود دارد؟ امارت اسلامی از آن‌ها حفاظت می‌کند ولی از دیگران نمی‌کند؟ سوانح تمام این‌ها به ما معلوم است”.

این نخستین بار است که یک مقام ارشد طالبان پس از تصرف کابل با چنین اوصافی از کرزی، عبدالله و مسلمیار یاد می‌کند.

حامد کرزی، عبدالله عبدالله و فضل‌هادی مسلمیار پس از فرار غنی و سقوط کابل به دست طالبان، در پایتخت باقی ماندند و اکنون نیز فعالیت سیاسی دارند.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email