معاون وزیر خارجه روسیه تاکید دارد که ثبات در افغانستان باعث می‌شود که روسیه در خصوص روابط آتی خود با کابل زودتر تصمیم‌ بگیرد.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ آندری رودنکو،‌ معاون وزیر خارجه روسیه می گوید که از طالبان انتظار می‌رود که به وعده های خود برا‌ی وضعیتی باثبات در افغانستان عمل کند، هر چند همه چیز روان پیش نمی‌رود.

او گفت: «ما انتظار داریم که طالبان به وعده های داده شده در شماری از بیانیه های خود عمل کنند. همه چیز روان پیش پیش نمی‌رود، اما با وجود این ما انتظار داریم که با تلاش های مشترک بتوان به ثبات در این کشور دست یافت».

این مقام بلند روسی می افزاید که سقوط وضعیت در افغانستان منجر به افزایش خطرات افراطی برای فدراسیون روسیه و کشورهای آسیا مرکزی شد.

او تاکید دارد که ثبات در افغانستان باعث می‌شود که روسیه در خصوص روابط آتی خود با کابل زودتر تصمیم‌ بگیرد.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email