با آماده شدن آخرین سربازان امریکایی برای خروج از افغانستان، طالبان به سرعت برای به دست گرفتن کنترل مناطق بیشتر و آغاز کمپاین های بی امان علیه نیروهای ملی افغانستان در سراسر کشور حرکت کرده اند.

به گزارش بخش نظامی آریاتودی؛ بدون حمایت هوایی اساسی ایالات متحده، نیروهای افغانستان برای مقابله با ماشین آلات جنگ طالبان در تکاپو بوده اند و طالبان اکنون به قلمرو تحت کنترل خود افزوده اند.

به نظر می رسد نزدیک به ۲۰ سال جنگ با ایالات متحده تفاوت چندانی در توانایی های طالبان ایجاد نکرده و با خروج رسمی واشنگتن از صحنه، دوباره تهدید طالبان به غلبه بر کشور و تحمیل نسخه اسلامی مد نظر آنها وجود دارد.

بر اساس گزارش شورای روابط خارجی، طالبان بین ۵۵ تا ۸۵ هزار جنگجوی تمام وقت دارند و این گروه اکنون از هر زمانی در نوزده سال گذشته قوی تر است.

کارشناسان می گویند؛ در حالی که طالبان پس از حمله ایالات متحده دهها هزار کشته داشته اند، آنها دارای یک شبکه جذب نیرو در داخل افغانستان هستند.

بر اساس گزارشی که در اوایل سال جاری توسط مرکز مبارزه با تروریسم در آکادمی نظامی ایالات متحده در وست پوینت، برآورد قدرت طالبان که به سال ۲۰۱۸ برمی گردد نشان می دهد که کل نیروی انسانی این گروه بیش از ۲۰۰ هزار نفر است و به غیر از جنگنده های اصلی، ۹۰ هزار نفر دیگر از اعضای شبه نظامیان محلی و ده ها هزار نفر دیگر تسهیل کننده ها و عناصر پشتیبانی وجود دارند.

آخرین گزارش ها حاکی از آنست که با خارج شدن نیروهای امریکایی، طالبان رد پای خود را به بیش از نیمی از ۴۰۰ ولسوالی کشور، چندین گذرگاه مرزی مهم و یک رشته از مراکز حیاتی ولایات گسترش داده اند.

طالبان همچنان از حمایت اکثر پشتونها در داخل کشور برخوردارند که مخالف اشغال غربی افغانستان و تحمیل اشکال حکومتی و اداری غربی هستند.

مواد مخدر، عوارض جابجایی کالا و استخراج غیرقانونی منابع تامین بودجه طالبان هستند و این امر باعث شده است که طالبان اکنون بیش از ۱/۵ میلیارد دالر درآمد سالانه داشته باشند.

در این گزارش آمده است که این استقلال مالی، طالبان افغانستان را قادر می سازد تا بدون نیاز به حمایت از دولتها یا شهروندان سایر كشورها بودجه خود را تامین كنند.

آریاتودی – بخش نظامی

Print Friendly, PDF & Email