جو بایدن، رییس جمهور امریکا در نامه‌ای به کنگره این کشور گفته است که دولت افغانستان و طالبان در برابر تعهدهای‌شان با واشنگتن، مسوول و پاسخگو خواهند بود.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ در این نامه آقای بایدن آمده است که امریکا از گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان پشتیبانی می‌کند.

رییس جمهور امریکا همچنین از کشورهای منطقه به ویژه پاکستان خواسته است که برای پشتیبانی از افغانستان و ثبات در این کشور، گام‌های بیشتری بردارند.

در نامه آمده است: «رییس جمهوری از تصمیمی که درباره خروج نیروها گرفته است دفاع می‌کند؛ اما در کنار این، پشتیبانی از مردم افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور ادامه می‌یابد. ظرفیت‌ها و قابلیت‌های نظامی ما در منطقه نیز برای نظارت بر فعالیت هراس‌افگنان حفظ می‌شود. این چیزیست که رییس جمهوری به کنگره اطمینان داده است».

این موضوع درست زمانی مطرح می گردد که افغانستان در بدترین شرایط امنیتی قرار دارد و نزدیک به 20 ولسوالی ظرف کمتر از یک ماه اخیر به دست طالبان سقوط کرده است.

نگرانی های فزاینده ای وجود دارد که با خروج کامل نیروهای امریکایی، افغانستان یکبار دیگر به دست طالبان افتاده و انتقام های سخت این گروه از کسانی که به نوعی در برابرشان ایستادگی کرده بودند آغاز گردد.

هر چند پیش از این به صورت مکرر هم مقامات پنتاگون و هم ناتو از همکاری با نیروهای امنیتی افغانستان و نظام سیاسی اطمینان  داده بودند؛ اما خروج این نیروها، به صورت ملموس جنگ را شدت بخشیده و مردم در نگرانی عمیقی، از اینکه در آینده چه خواهد شد فرو رفته اند.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email