رییس جمهور تاجیکستان با فرستاده ویژه ای ایالات متحده امریکا برای افغانستان در دوشنبه – پایتخت این کشور – دیدار کرد. 

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ سرویس مطبوعاتی رییس جمهور تاجیکستان روز سه شنبه (14 ثور/اردیبهشت – 4 می) اعلام کرد: «امامعلی رحمان بنیانگذار صلح و وحدت ملی رهبر ملت، رییس جمهوری تاجیکستان، با زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای آشتی در افغانستان، که برای یک سفر کاری وارد تاجیکستان شد، دیدار کرد».

در این دیدار طرف ها جنبه های گوناگونی از وضعیت کنونی افغانستان، به ویژه روند بازگرداندن صلح و ثبات در این کشور و همچنین موضوعات موضعی منطقه ای و جهانی را مورد بحث قرار دادند.

در همین راستا؛ رییس جمهوری تاجیکستان تاکید کرده است که توسعه اوضاع در همسایگی افغانستان و توسعه روابط چند وجهی تاجیکستان با آن دایما در مرکز توجه ما قرار دارد.

رهبر ملت تاجیکستان گفت: «تاجیکستان از تلاش های دولت افغانستان برای برقراری امنیت و صلح در این کشور حمایت می کند و تاکید کرد که در عین حال گفتگوهای میان افغانستانی باید ادامه پیدا کند.

موضوع بحث دیگر میان رییس جمهور تاجیکستان و فرستاده امریکا برای افغانستان وضعیت امنیتی کنونی منطقه بود.

در این راستا؛ طرف ها به لزوم تقویت همکاری در مبارزه مشترک با تهدیدها و چالش های مدرن، از جمله تروریسم، افراط گرایی، قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته فراملی اشاره کردند.

آقای رحمان تاکید کرد که تاجیکستان با استفاده از تمام پتانسیل و فرصت های موجود، به تلاش های خود برای کمک به حل مساله افغانستان و بازسازی اقتصادی و اجتماعی آن ادامه خواهد داد.

یادآوری می کنیم، که پیش از این زلمی خلیلزاد با وزیر خارجه تاجیکستان هم دیدار کرده بود.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email