کاهنه بهلول که از سال ۲۰۱۹ نخستین امام جماعت زن در فرانسه شده است؛ تاکید می‌کند که هدفش از پیش نمازی مسلمانان، هنجارشکنی نیست.

به گزارش بخش زنان در آیینه اجتماع آریاتودی؛ این خانم ۴۲ ساله که پیشتر حسابدار بوده است، پس از طی مراحل علمی به مقام امام جماعت مسلمانان رسیده است. البته برخی صاحب نظران بر این نظر هستند که انتخاب خانم بهلول به عنوان امام جماعت مسلمانان، یک تابوشکنی در جامعه مردسالار است.

خانم بهلول می‌گوید که تمایلش برای امام جماعت شدن، اینگونه نبوده که یک روز صبح از خواب بیدار شود و بگوید می‌خواهد امام جماعت شود.

او معتقد است که اسلام همچون دیگر مذاهب بیش از هر موضوعی، نوعی معنویت است. بنابراین خانم بهلول از وجود یک حرکت درونی سخن می‌گوید تا فرد ابتدا خود را شناخته و سپس در صدد یافتن پاسخ سوال‌هایش از رابطه خود با جهان باشد.

از نظر خانم بهلول، اسلام یک تجربه شخصی است که می‌تواند در جامعه به اشتراک گذاشته شود یا نشود.

از همین رو برخی صاحب نظران اجتماعی از دیدگاه‌های خانم بهلول به عنوان اسلام لیبرال یاد کرده‌اند. دیدگاه خانم بهلول در زمانی مطرح شده است که جایگاه دین در جامعه فرانسه یکی از مسایل روز در این کشور است.

نخستین امام جماعت زن در فرانسه معتقد است که عقاید و نظراتش با نظرات و عقاید بیشتر مسلمان‌های فرانسه همخوانی دارد.

البته بر اساس یک نظرسنجی که سال گذشته منتشر شده است، ۷۴ درصد جوانان مسلمان فرانسوی زیر ۲۵ سال، عقاید مذهبی خود را بر ارزش‌های جمهوری ارجح می‌دانند. همچنین ۴۵ درصد آن‌ها معتقدند که اسلام و ارزش‌های جمهوری نمی‌توانند با هم منطبق باشند.

سال گذشته در پی حمله امانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه به آنچه که «جدایی طلبی» می نامید، لایحه دولت برای «مبارزه با اسلام رادیکال» در مجلس فرانسه تصویب شد اما مجلس سنای فرانسه به وجه سختگیرانه آن رای داد.

حال نمایندگان و سناتورها باید بر یک متن مشترک توافق کنند که جوابگوی همه خواسته‌ها باشد. آنگونه که بیان شده هدف اصلی این متن باید توجه به دستورالعمل هایی باشد که بر اساس آن‌ها بتوان انجمن‌های مذهبی و مسایل مالی آن‌ها را کنترل کرد و همچنین با گواهی‌های بکارت و چند همسری مبارزه کند.

خانم بهلول می‌گوید: «ما هنوز بر اساس اندیشه‌ای زندگی می‌کنیم که در قرون وسطی وجود داشته است. بنابراین نگاه مذاهب اسلامی که بر پایه تفکر قرون وسطی است، امروز دیگر جوابگو نیست».

خانم بهلول بر این نظر است که «مسلمانان برای پشت سر گذاشتن این بحران باید دوباره به متن اسلام رو بیاورند و به خودشان اجازه دهند تفسیر جدیدی از آن داشته باشند».

خانم بهلول که بر برابری زن و مرد تاکید دارد، خواستار اسلامی است كه «مردان و زنان را در موقعیت برابر قرار می‌دهد»؛ دیدگاهی که با زندگی امروزی همخوانی دارد.

آریاتودی – بخش زنان در آیینه اجتماع

Print Friendly, PDF & Email