رییس جمهور پیشین امریکا جورج دبلیو بوش هشدار داده است که تصمیم رییس جمهور بایدن در مورد خروج همه نیروهای امریکایی از افغانستان تا ۱۱ سپتمبر می تواند پیامدهای زیانباری برای زنان و دختران در صورت قدرت گرفتن طالبان داشته باشد.

به گزارش بخش حقوق بشر آریاتودی؛ بوش این اظهارنظرها را در مصاحبه خود در شبکه خبری NBC انجام داد و در آن جنگی را توصیف کرد که اکنون تقریباً ۲۰ سال به طول انجامیده و از زمان ریاست جمهوری او آغاز شد.

بوش گفت: «اولین واکنش من این بود، وای! این دختران واقعا با طالبان مشکل خواهند داشت. دستاوردهای زیادی حاصل شده است و من عمیقا نگران وضعیت زنان و دختران در آن کشور هستم».

وی افزود: «من فکر می کنم دولت امیدوار خواهد بود که از طریق دیپلوماسی وضعیت زنان و دختران بهتر شود. آنچه من می دانم طالبان وقتی افغانستان را اداره می کردند، مانند یک وحشی بودند».

آریاتودی – بخش حقوق بشر

Print Friendly, PDF & Email