یک منبع در دولت گفته است که شورای عالی مصالحه ملی افغانستان طرحی را برای بازگرداندن صلح در کشور پیشنهاد کرده است که ایجاد دولت موقت را برای مدت حداکثر ۳ سال توصیه می کند.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ این منبع گفته است که دولت موقت شامل رییس جمهور و نخست وزیر خواهد بود و هر یک از آنها چهار معاون خواهد داشت؛ از جمله یک پست که توسط یک زن اداره می شود.

علاوه بر این، در این سند نیاز به در نظر گرفتن ترکیب قومیتی هنگام انتصاب و تصمیم گیری های دیگر ذکر شده است.

گفته می شود که این طرح همچنین شامل ایده اشرف غنی رییس جمهور افغانستان برای برگزاری انتخابات زودهنگام است.

این در حالی است که افغانستان درگیر یک جنگ داخلی شدید بین دولت رسمی و گروه طالبان است که بخش مهمی از مناطق روستایی کشور را تحت کنترل خود درآورده و به شهرهای بزرگ حمله کرده است.

در این مدت نیروهای دفاع ملی و امنیتی افغانستان مسوولیت عملیات مبارزه با تروریسم در سراسر کشور را بر عهده داشته اند.

اگرچه روند صلح و مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان در سپتمبر سال ۲۰۲۰ آغاز شده است؛ اما مذاکرات هنوز نتیجه ی مطلوبی نداشته و خشونت ها طی چند ماه گذشته فقط افزایش یافته است.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email