آیا طولانی ترین جنگ امریکا سرانجام به پایان می رسد؟ این سوالی است که رییس جمهور بایدن قبل از پایان مهلت اول می برای عقب نشینی نیروهای امریکایی از افغانستان با آن روبرو شده است.

نیویارک تایمز در مقاله ای به این موضوع پرداخته است؛ این نشریه می نگارد که سه گزینه اساسی با خطرات احتمالی برای بایدن وجود دارد:

یک اینکه اکنون خارج شوید: تاریخچه بایدن نشان می دهد كه او ممکن است شخصا طرفدار خروج سریع باشد. بایدن بعنوان معاون رییس جمهور اوباما، طرفدار خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بود.

اکنون که بایدن در موقعیت تصمیم گیری قرار دارد، به نظر می رسد نگاه او تغییر کرده است. او اظهار داشته است که بیرون آوردن تقریبا ۳۵۰۰ سرباز امریکایی تا ماه می از نظر منطقی دشوار است.

خروج عجولانه همچنین می تواند عواقبی برای افغانستان به همراه داشته باشد. برخی از افغانستانی ها و مقامات امریکایی بیم آن را دارند که خروج عجولانه منجر به تسخیر نظامی افغانستان توسط طالبان شود.

دوم؛ تاخیر در خروج: ایالات متحده می تواند در حالی که به پشتیبانی از مذاکرات صلح بین طالبان و دولت دموکراتیک افغانستان ادامه می دهد؛ خروج خود را تا چند ماه تمدید کند. به نظر می رسد بایدن به این گزینه متمایل است.

این گزینه می تواند از هرج و مرج پس از عقب نشینی جلوگیری کند. اما در صورت عدم موفقیت طالبان و دولت افغانستان در رسیدن به توافق نامه تقسیم قدرت، ممکن است تنها خشونت های بعدی را به تاخیر بیاندازد.

و نکته سوم؛ ماندن در افغانستان: بایدن ممکن است به این نتیجه برسد که برخی از نیروهای امریکایی باید در افغانستان بمانند تا از ارتش افغانستان که همچنان ضعیف است؛ برای محافظت از دستاوردهای ناقص اما واقعی در زمینه آموزش و دموکراسی زنان که این کشور از سال ۲۰۰۱ بدست آورده است، پشتیبانی کند.

عقب نشینی کامل احتمالا به معنای از بین رفتن کامل هر دستاوردی است که در ۲۰ سال گذشته در آنجا بدست آمده است. اما به نظر نمی رسد حضور دایمی این نیروها آن چیزی باشد که رهبران سیاسی مشتاق تحمیل آن به مردم باشند.

آریاتودی – بخش دیدگاه و تحلیل

Print Friendly, PDF & Email