سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان می گوید که طرح حکومت انتقالی صلح از سوی فرستاده ای ویژه ای امریکا با این گروه شریک شده است.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در دوحه قطر می گوید که طرح حکومت انتقالی صلح از سوی زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا با این گروه شریک شده است.

محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر تاکید می کند که این طرح زیر بررسی رهبری طالبان قرار دارد و تاکنون در باره آن تصمیم نهایی گرفته نشده است.

نعیم می‌ گوید که در طرح سپرده شده به طالبان، حکومت انتقالی، برگزاری نشست انقره و آتش بس جا دارد؛ اما به گفته او، هنوز طالبان در برابر این طرح موضع روشن نگرفته اند.

زلمی خلیلزاد پس از ابقا شدنش از سوی جو بایدن رییس جمهور این کشور به عنوان فرستاده ای امریکا برای افغانستان سفرهای منطقه ای خود را دوباره از سر گرفته است.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email