پوشیدن نقاب یا بُرقع در سوییس با آرای موافق ‌52 درصد شرکت کنندگان در همه‌پرسی ممنوع اعلام شد.

به گزارش بخش حقوق بشر آریاتودی؛ در نتیجه همه‌پرسی در سوییس که به رهبری گروه اگرکینگر کمیتی که شامل اعضای حزب راست‌گرای خلق سوییس نیز است، برگزار شد، ممنوعیت پوشیدن صورت (نقاب) در این کشور با کسب 52 درصد آرای موافق رای دهندگان به اجرا درآمد.

بدین ترتیب یک ممنوعیت دیگر علیه مسلمانان در سوییس که تنها 5 درصد جمعیت 8.6 میلیون نفره این کشور را تشکیل می‌دهند، طی همه‌پرسی اجرایی شده است.

در این همه‌پرسی که حدود 5.5 میلیون واجد شرایط رای دادن در این کشور حضور دارند، بیش از 2 میلیون نفر شرکت کردند.

در سوییس که به دلیل شیوع ویروس کرونا استفاده از ماسک در اماکن عمومی اجباری است، پوشیدن نقاب یا برقع توسط مسلمانان ممنوع اعلام شد.

این درحالی است که شورای فدرال سوییس و پارلمان این کشور به رای‌ دهندگان توصیه دادند تا ممنوعیت پوشیدن صورت را رد کنند.

به رغم این توصیه دولت سوییس حدود 52 درصد شرکت کنندگان در این همه‌پرسی با ممنوعیت پوشیدن صورت موافقت کردند. همچنین طبق نتایج غیررسمی 48 درصد رای‌ دهندگان نیز با این ممنوعیت مخالفت کرده‌اند.

دولت سوییس نیز با این ممنوعیت به دلیل کم‌بودن تعداد افراد نقاب‌پوش در سراسر این کشور و احتمال آسیب‌رسانی آن به گردشگری مخالفت کرده بود.

طبق تحقیقات صورت گرفته از سوی دانشگاه لوسرن در حالی که در سوییس هیچ مسلمانی وجود ندارد که از برقع استفاده کند؛ فقط 30 نفر نقاب می‌پوشند.

آریاتودی – بخش حقوق بشر

Print Friendly, PDF & Email