رولا غنی همسر رییس جمهور در تجلیل از روز جهانی زن تاکید کرده است که زنان افغانستان “امروز به این درک و منطق رسیده‌اند که دستاوردهای دو دهه اخیر آنان تنها زیر چتر جمهوریت می‌تواند حفظ شود”.

به گزارش بخش زنان آریاتودی؛ نشست بزرگ “زن توانمند، افغانستان خودکفا” روز یکشنبه (17حوت/اسفند – 7 مارچ) به مناسبت روز جهانی همبستگی زنان با حضور صدها زن از اقشار مختلف جامعه با شعار “مشارکت من، ملت‌ساز است” در تالار لویه جرگه برگزار شد.

رولا غنی بانو نخست کشور با ارسال پیام ویدیویی در این مراسم گفت: «زنان افغانستان نبست به 10 سال قبل پیشرفت چشمگیر داشته‌اند که حالا می‌توانند با منطق بلند حرف زده و نظریات‌شان را به شکل مسلکی ابراز کنند».

رولا غنی گفت که ایجاب می‌کند از نقش قهرمانه زنان افغانستان یادآور شویم که چگونه در مقابل طرح اولی دوحه مبنی بر نادیده گرفتن دستاوردهای شان ایستادگی کردند.

وی تاکرد کرد که امروز زنان افغانستان به این درک و منطق رسیده‌اند که “فقط زیر چتر جمهوریت می‌تواند دستاورد‌های شان حفظ شود”.

خانم رولا تاکید کرد که صلح پایدار زمانی تامین می‌شود که دستاوردهای زنان افغانستان در آن حفظ و حمایت شود.

در عین حال؛ حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان نیز از دستاوردهای زنان طی دو دهه گذشته یاد کرده گفت: «ما تنها در شش ماه گذشته وزارت زنان را یک وزارت اجرایی ساخته و با تعیین یک زن به حیث معاون والی در ولایات توانستیم جایگاه زنان را در سیاست محلی نیز تثبت کنیم».

سرپرست وزارت امور زنان در ارتباط به گفتگو‌های جاری صلح میان دولت و طالبان گفت: «زنان افغانستان دیگر به عقب بر نمی‌گردند و طرفین گفتگو کننده صلح هم نباید دستاوردهای زنان را نادیده بگیرند».

وی از جامعه جهانی نیز خواست که ضمانت اجرایی مبنی برحفظ و حمایت از دستاورد زنان در گفتگو‌های صلح  را به زنان افغانستان بدهد.

هشت مارچ به عنوان روز جهانی زن همواره از سوی دولت افغانستان مورد تجلیل و بزرگداشت قرار می گیرد. روزی که در آن معمولا جایگاه و پیشرفت زنان در کشور نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. در شرایط کنونی یکی از نگرانی هایی که در بین این قشر وجود دارد؛ برگشت طالبان و سقوط دستاوردهای دو دهه اخیر می باشد – زیرا طالبان در دوره حاکمیت خود نشان داده اند که هیچ ارج و قربی برای شان زن و جایگاه اجتماعی شان قایل نیستند.

در دوران طالبان زنان حق تحصیل نداشتند؛ از ادارات اخراج شدند و حتا برای خروج از منزل نیز حتما باید با شخصی که به اصطلاح محرم آنها می بود همراه می شدند و افزون بر اینها نوع پوشش آنها نیز مورد توجه بود به طوری که می بایست با چادری (برقع) در اماکن عمومی دیده می شدند و صورت شان هم به هیچ وجه نباید دیده می شد.

آریاتودی – بخش زنان در آیینه اجتماع

Print Friendly, PDF & Email