فرید حمیدی، دادستان کل افغانستان استعفا کرده است. دوا خان مینه‌پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان تایید کرد که آقای غنی استعفای دادستان کل افغانستان را پذیرفته است.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ او به بی‌بی‌سی گفت که آقای حمیدی “به دلایل شخصی و خانوادگی” استعفا کرده و رییس جمهور افغانستان روز دوشنبه (11 حوت/اسفند – 1 مارچ) با پذیرش استعفای او، از کارکردهای چند سال گذشته‌اش تقدیر به عمل آورد.

هنوز آقای حمیدی در مورد دلایل استعفایش چیزی نگفته است.

آقای حمیدی از سال ۱۳۹۵ و در جریان حکومت وحدت ملی به عنوان دادستان کل افغانستان معرفی شد. تعیین دادستان کل افغانستان در آن زمان به دلیل اختلافات میان آقایان غنی و عبدالله ۲۰ ماه پس از آغاز کار دولت وحدت ملی به تاخیر افتاده بود.

پیش از آن او به عنوان عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان کار کرده بود.

او در ۱۵ سال گذشته در عرصه‌های حقوقی و قضا کار کرده است.

آقای حمیدی دارای مدرک لیسانس در علوم جنایی از اکادمی پولیس افغانستان و لیسانس دیگری نیز در رشته حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه کابل است.

او مدرک فوق لیسانس خود را در بخش حقوق جزا از دانشگاه آزاد اسلامی ایران گرفته و لیسانس دومش را در رشته اداره عامه از دانشگاه هاروارد امریکا دریافت خواهد کرد.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email