امریکا میلیاردها دالر را در بازسازی زیربناهای افغانستان بیهوده تلف کرده است.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ در گزارش سیگار یا آژانس دولتی که مصارف سال 2008 ایالات متحده امریکا را بررسی نموده؛ آمده است که میلیاردها دالر امریکایی برای بازسازی زیربناهای افغانستان بیهوده مصرف شده است.

بازرس ویژه بازسازی افعانستان “سیگار” تایید کرده است که تقریبا در 13 سال ، ایالات متحده بیش از 7.8 میلیارد دالر در زمینه های تحقیقاتی هزینه کرده است. طبق بازرسی ویژه بازسازی افغانستان (SIGAR) ، ساختمان ها و وسایل نقلیه خریداری شده با این پول بیشتر ویران و یا تخریب شده اند.

در گزارش این سازمان آمده است که تنها 1.2 میلیارد دالر از 7.8 میلیارد دالر به طور مناسب هزینه شده است، در حالی كه ساختمان ها و وسایل نقلیه در شرایط خوبی قرار دارند و هزینه تمام آنها فقط 343  میلیون دالر است. یافته های این گزارش حاکی از آن است، نهادهای دولتی که برای پروژه ها در افغانستان پول اختصاص داده اند ، باید نگران نحوه مصرف آن باشند.

در جولای 2020، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه اعلام کرد که ایالات متحده قصد دارد تا ماه می 2021 نیروهای خود را به طور کامل از افغانستان خارج کند. وی تاکید کرد که ارتش امریکا حضور نظامی خود را در این کشور به نصف کاهش داده است.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email