دادستانی کل می‌گوید که دو عضو مجلس نمایندگان به علت دادن اطلاعات گمراه کننده درباره ثبت دارایی‌های شان به کمیسیون مبارزه با فساداداری این نهاد معرفی شده‌اند.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل می‌گوید که این نهاد بررسی‌ها را درباره دارایی‌های اعضای مجلس نمایند‌گان آغاز کرده‌ است.

منابع می‌گویند که این دو عضو مجلس نمایندگان احمدشاه رمضان، نماینده ولایت بلخ و نسیمه نیازی نماینده ولایت هلمند هستند که درباره چگونگی گردآوری میلیون‌ها افغانی پول در حساب‌های شان پاسخگو نبوده‌اند.

جمشید رسولی گفت: «دو تن از اعضای مجلس نمایندگان به اتهام اطلاعات غلط و گمراه کننده در فورم‌های ثبت دارایی از جانب کمیسیون مبارزه با فساداداری غرض تحقیق و بررسی به دادستانی معرفی شده ‌است».

کمیسیون مبارزه با فساداداری می‌گوید که از این اعضای مجلس نمایند‌گان خواسته شده‌ تا درباره میلیون‌ها افغانی پول در حساب‌های شان به دادستانی کل پاسخگو باشند.

عبدالقیوم نظامی، رییس کمیسیون مبارزه با فساد اداری در این باره می گوید: «قضایای متعدد دیگری نیز زیر بررسی‌های ما قرار دارد که در آنجا هم به احتمال قوی اراکین بلند رتبه و مامورین بست‌های پایین هم دخیل باشند».

در عین حال؛ احمدشاه رمضان می‌گوید که در این باره به نهادهای عدلی و قضایی پاسخگو خواهد بود: «من دو روز بعد به افغانستان می‌آیم. آن قانونی که است؛ آن سوالی که است و آن استعلامی که است درباره اش جوابگو خواهم بود».

اما نسیمه نیازی در خصوص اتهام وارد شده به خودش تاکنون اظهارنظری نکرده است.

حکومت در ماه سرطان امسال از مقام‌های بلندپایه دولتی و اعضای مجلس نمایندگان خواست که دارایی‌های شان را ثبت کنند. تقاضایی که گفته می شود از سوی بسیاری از مقامات دولتی انجام نشده و یا به شکل کاملا “منحرف کننده” تلاش شده تا بازرسان فریب داده شوند.

آریاتودی – بخش اجتماعی

Print Friendly, PDF & Email