شمسیه علیزاده، رتبه اول کانکور سال گذشته افغانستان برای تحصیل دوره لیسانس با بورسیه تحصیلی ترکیه به استانبول می رود.

به گزارش بخش اجتماعی آریاتودی به نقل از آناتولی؛ شمسیه علیزاده، رتبه اول کانکور سال گذشته افغانستان برای تحصیل دوره لیسانس با حمایت سفارت ترکیه در کابل و سازمان تُرک‌های خارج از کشور و جوامع خویشاوند (ی.ت.ب) به ترکیه می‌آید. علیزاده با بورسیه تحصیلی در دانشکده پزشکی جراح پاشا دانشگاه استانبول آموزش خواهد دید.

بانو علیزاده طی مصاحبه‌ای به خبرنگار آناتولی گفت: “از اینکه در رشته پزشکی در ترکیه آموزش خواهم دید، بسیار خوشحالم. می‌خواهم پس از اتمام تحصیل به کشورم برگردم و به مردم خدمت کنم.”

چنگیز آیدمیر، مشاور آموزشی سفارت ترکیه در کابل که برای بدرقه علیزاده به ترکیه به میدان هوایی کابل آمده است، در این زمنیه اظهار داشت: «ترکیه از دانش‌آموزان موفق برای ادامه تحصیل آنها حمایت می‌کند. علیزاده یکی از آنهاست که با همت سازمان‌های ترکیه در دانشکده پزشکی جراح‌پاشا استانبول آموزش خواهد دید».

وی افزود: “درچارچوب بورسیه تحصیلی ترکیه دانش‌آموزان موفق پس از اتمام تحصیل در ترکیه به کشور خودشان بر می‌گردند و برای مردم خود خدمت خواهند کرد.”

آریاتودی – بخش اجتماعی

Print Friendly, PDF & Email