نمایشگاه بهاری محصولات زراعتی در کابل با مجموع 26 میلیون افغانی فروش به پایان رسیده و 78 میلیون افغانی هم در زمینه مختلف فروش این محصولات قرارداد شده است.

نمایشگاه بهاری محصولات زراعتی که از دوم حمل در بادام باغ کابل راه اندازی شده بود روز گذشته (6 حمل) به پایان رسید.

در این نمایشگاه، 230 غرفه محصولات زراعتی، حیوانی، ماشین آلات و لوازم زراعتی به‌شمول 61 غرفه صنایع دستی زنان، به نمایش گذاشته شده بود.

وزارت زراعت و مالداری کشور در پایان این نمایشگاه اعلام کرد که بیش از 50 هزار نفر در جریان پنج روز از نماشگاه بهاری محصولات زراعتی در کابل بازدید کرده‌اند.

بر بنیاد آمار وزارت زراعت، “غرفه‌داران این نمایشگاه 26 میلیون افغانی فروش داشته و 78 میلیون افغانی دیگر قرارداد فروش را به انجام رسانده‌اند.”

اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت می‌گوید که در این نمایشگاه به ارزش 164 میلیون افغانی دیگر نیز تعهدات خرید و فروش محصولات صورت گرفته که تاجران و تولید کنند‌گان پس از بحث‌های بیش‌تر، در این زمینه باهم قرارداد امضا خواهند کرد.

آقای رستمی افزود که بیشتر این تعهدات در زمینه خریداری پیاز زعفران، صنایع دستی زنان، محصولات حیوانی و زراعتی، میوه‌های تازه و خشک، عسل و نباتات طبی و صنعتی بوده‌اند.

در همین‌حال، محمدصمیم شکوری یک تن از غرفه‌داران که در بخش پروسس میوه‌جات خشک فعالیت ‌دارد، می‌گوید که نمایشگاه امسال موثریت بیش‌تری داشت و آنان توانستند محصولات‌شان را به مردم معرفی و به فروش برسانند.

به گفته او، این نمایشگاه در بخش بازاریابی هم زمینه خوبی را برای تولید کنندگان ایجاد کرده است.

گفتنی است که صنعت کاران و فروشندگان محصولات زراعتی از سراسر کشور در این نمایشگاه محصولات شان را به نمایش گذاشته بودند.

فروشندگان محصولات زراعتی می‌گویند که برای معرفی و بازاریابی تولیدات و صنایع زنان ضرورت به کارهای بیش‌تر است و نهادهای مسوول در این زمینه باید گام‌های بیش‌تری بردارند.

Print Friendly, PDF & Email