یک گروه بیست نفری بانوان ماین‌روب در ولایت بامیان، نامزد جایزه جهانی کنترل اسلحه شده‌ است.

نُه نهاد و گروه دیگر از بخش‌های گوناگون جهان نیز نامزد این جایزه جهانی هستند.

این جایزه، به نهاد و یا گروهی تعلق خواهد گرفت که بیشترین رای را از آن خود کند – روند رای‌دهی به نامزدان این جایزه، آنلاین است.

گروه ماین‌روب بانوان بامیان، نخستین گروه ماین روب بانوان در افغانستان است که از دو سال بدینسو در بامیان فعالیت دارد.

زهرا رضایی، از دو سال بدینسو است که در گروۀ ماین‌روب بانوان بامیان عضویت گرفته‌ است.

زهرا می‌گوید که یک سال تمام به کشت‌زارهای ماین رفته و برای نجات جان دیگران، ماین‌روبی کرده‌ است.

بانو رضایی، اکنون یک سال می‌شود که مسوولیت آگاهی‌دهی به مردم را از خطرهای ماین دارد.

او می گوید: ” هم‌ کار می کنیم و هم برای مردم خود می فهمانیم که این یک راه آوردن صلح است. ما کوشش می‌کنیم به وطن ما صلح بیاید و با آرامش زند‌گی کنیم”.

گروه ماین روب بانوان در بامیان، می‌‎کوشد تا آخرین بقایای میراث چهار دهه جنگ را از دل زمین در بامیان بیرون بکشد.

باشندگان بامیان، کارکردهای این گروه را می‌ستایند و می‌گویند که این گروه شایسته گرفتن این جایزه است.

نرگس امینی، باشندۀ بامیان می گوید: ” برکت و کمک این‌ها بوده ‌است که چندین ماین از خانه‌های مردم بیرون کشیده شده‌ا و توسط تیم ماین‌‌روبی از بین برده شده‌”.

مسعوده کرخی، عضو مجلس نمایند‌گان نیز بیان می کند: ” وقتی ‌که دختران و زنان ما این شهامت را نشان می‌دهند و کمر بسته می‌‎کنند و می‌روند در نهاد ماین پاکی کار می‌کنند و جان هزاران تن را از خطر ماین نجات می‌دهند، این افتخار بزرگی است”.

منبع: طلوع نیوز

آریاتودی – بخش زنان در آیینه اجتماع

Print Friendly, PDF & Email