برنده‌گان جایزه نوبل سال ۲۰۱۹، در مراسمی در شهر استکهلم سویدن جایزه‌های شان را دریافت کردند.

در این مراسم، برند‎گان پنج جایزه ادبیات، فیزیک، کیمیا، پزشکی و اقتصاد حضور داشتند و در برابر پادشاه و ملکه سویدن سخنرانی کردند و دیدگاه‌های شان را با حاضران در میان گذاشتند.

برنده امسال جایزۀ ادبیات نوبل، “پیتر هندکهِ” نویسنده اتریشی است: ” این دومین‌بار در زند‌‎گی‌ ام است که در برابر یک شاه و ملکه سخن می‌گویم. بار قبلی، در برابر شاه لوییس، پادشاه فرانسه و همسرش مارگارت دو ناوارِه سخن می‌گفتم. اما در قرن دوازدهم و در یک رویا بود”.

جایزه نوبل فیزیک، امسال به سه دانشمند و ستاره شناس کانادایی و سویسی تعلق گرفته ‌است.

جیمز پیبلس، یکی از برندگان جایزه نوبل فیزیک گفت: ” دیدیر، مِیور، و من وضع زمین را در برابر چیزهای بزرگ بررسی کردیم. این بررسی نشان می‌دهد که در همسایگی ما، در کهکشان مان، به اندازه شمار ستاره‌ها، سیاره وجود دارد”.

استنلی وایتینگهام، برنده جایزه نوبل کیمیا نیز بر نبود مرزهای جغرافیایی برای دانش تاکید ورزید: ” من یک بریتانیایی در امریکا هستم. جان گود اِینَفِ امریکایی، اختراعاتش را در بریتانیا انجام داد و اکیرا یوشینو در جاپان بود. دانش، هیچ مرز جغرافیایی را نمی‌شناسد”.

تقریبا تمامی برند‌گان امسال جایزه نوبل، تاکید ورزیدند که در موفقیت‌های شان، مردم بسیاری دست داشته‌ اند که به آنان انگیزه داده‌اند و در تلاش‌های شان سهم داشته‌اند.

استر دوفلو، برنده جایز نوبل اقتصاد بیان داشت: ” من به نمایندگی از مردم بسیاری، سخن می‌گویم. ما از جنبشی نمایند‌گی می‌کنیم که از همۀ ما بزرگتر است. به باور ما، این جایزه نه تنها از دستاوردهای این جنبش ستایش می‌کند؛ بل از آنچه ‌که این جنبش می‌تواند در آینده بدست آورد و به علت چالش‌هایی که با آن‌ها رو به رو هستیم نیز ستایش می‌کند”.

برندگان جایزه نوبل اقتصاد گفته ‌اند که پول این جایزه را برای بررسی‌های بیشتر به صندوق “وِیس” برای پژوهش‌های توسعه اقتصادی خواهند سپرد.

آریاتودی – بخش فرهنگی

Print Friendly, PDF & Email