کارنوال مشهور بلجیم به علت برخی مظاهر “یهودی ستیزانه” در اقدامی کم سابقه، از سوی سازمان علمی – فرهنگی یونسکو از فهرست فرهنگی و معنوی این سازمان حذف شد.

به گزارش بخش فرهنگی آریاتودی؛ کمیسیون حراست از میراث فرهنگی یونسکو طی جلسه ای که در کلمبیا تشکیل داد؛ کاروانال (رسم گذشت فرهنگی و نمایش طنز) شهر “آلست” در کشور بلجیم را به علت آنچه “تکرار نمایش نژادپرستانه و یهودستیزانه” خواند؛ از فهرست میراث فرهنگی خود حذف کرد.

گفتنی است که این رسم گذشت نزدیک به ده سال پیش (2010) در فهرست میراث فرهنگی و معنویی سازمان فرهنگی – آموزشی سازمان ملل (یونسکو) ثبت شده بود. اما در چند سال برنامه این رسم گذشت، نمایش هایی اجرا شد که “مظاهر تمسخر یهودیان ارتدکس” را در خود داشت و این مساله با اعتراضات گسترده ای رو به رو شد.

در این نمایش آدمک هایی از یهودی مذهبان ارتدوکس با شمایلی تمسخر آمیز در حالی که روی خریطه هایی از سکه طلا نشسته بودند به تصویر کشیده شده بود. گفته می شود که این نمایش با محتوای یاد شده؛ سالهای قبل هم برگزار شده بود که اعتراضاتی را در پی داشت.

“ارنستو اوتونه” مشاور فرهنگی دبیرکل یونسکو در این ارتباط گفته است: ” آنها می توانند به برگزاری کارناوال ادامه بدهند. ما با آن مخالفتی نداریم. آنچه ما با آن مخالف هستیم استفاده از نام یونسکو برای کارناوالی است که از نظر برخی شاید طنزآمیز باشد؛ اما از نظر ما تمسخر برخی گروه‌ها است”.

این در حالی است اتحادیه اروپا نیز به این موضوع واکنش نشان داده و آن را تکرار خاطره رفتار تمسخرآمیز آلمان نازی بر ضد یهودیان دانسته است.

اما شهردار آلست گفته است که این رسم گذشت صرفا یک اقدام طنز بوده و زدن برچسپ “یهودی ستیزانه و نژادپرستانه” به آن یک تصور اشتباه و ساده لوحانه است. به گفته او؛ این کارناوال به همین محتوا ادامه خواهد یافت و دیگر تمایلی برای درج نام آن در فهرست فرهنگی یونسکو وجود ندارد.

بلجیم جمعیتی نزدیک به 30 هزار یهودی را در خود جا داده است.

آریاتودی – بخش فرهنگی

Print Friendly, PDF & Email