یک گزارش تازه کانگرس ایالات متحده آورده است که پاکستان طی چند دهه گذشته تلاش کرده است که یکی از اقوام افغانستان را به عنوان قدرت مطلق این کشور مورد حمایت قرار دهد.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ در این گزارش آمده است که اسلام آباد نقش “فعال اما منفی ای” را طی چند دهه گذشته در قبال افغانستان بازی کرده و حمایت قاطعی از گروههای تروریستی به ویژه طالبان و گروه وابسته با آن یعنی “حقانی” انجام داده است. این گروهها هنوز هم پایگاههایی قوی در داخل خاک پاکستان دارند که مورد حمایت این کشور نیز می باشند.

در این گزارش آمده است: ” پاکستان ممکن است به جای یک حکومت نیرومند و متحد، یک حکومت ضعیف و بی ثبات را به رهبری تنها یک قوم در افغانستان ترجیح بدهد. پاکستان ممکن است یک افغانستان ضعیف و بی‌ثبات را به‌جای یک افغانستان نیرومند و متحد ترجیح بدهد. پاکستان به ویژه حکومتی را در کابل می‌خواهد که بیشتر از سوی پشتون‌ها رهبری شود”.

این گزارش کانگرس امریکا تصریح می کند که علت این رفتار پاکستان، نگرانی از نفوذ هند در داخل افغانستان است که اسلام آباد را واداشته تا از گروههای هراس افکن برای مقابله با این مساله در برابر هندوستان بهره ببرد.

هنوز دولت افغانستان در خصوص اینکه این گزارش تا چه اندازه با روحیه پذیرفته شده در نظام سیاسی این کشور همخوانی دارد چیزی نگفته است. اظهاراتی که می تواند به شدت قدرت نیروهای حاکم با هویت قومی خاص در افغانستان را متاثر سازد.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email