کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است که پرونده اتهام آزار جنسی زنان در ارگ ریاست جمهوری، به زودی به دادستانی کل فرستاده خواهد شد.

به گزارش بخش حقوق بشر آریاتودی؛ “شبنم صالحی” کمیشنر این نهاد در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی اظهار کرده است که پرونده آزار جنسی زنان در ارگ ریاست جمهوری و چند اداره دولتی از سوی کمیسیون حقوق بشر به پایان رسیده و به زودی به دادستانی کل فرستاده خواهد شد.

خانم صالحی گفته است که دبیرخانه ویژه کمیسیون انتخابات که به همین منظور ایجاد شده است؛ طی سه ماه بررسی این پرونده ها، هشت شکایت را مستندسازی و تکمیل کرده است.

به گفته این کمیشنر نهاد حقوق بشر افغانستان؛ این هشت مورد آزار و اذیت جنسی، در موارد متعدد طبقه بندی شده و به بخش های مختلف ادارات دولتی افغانستان مربوط می گردد.

شایان ذکر است که مساله آزار و اذیت جنسی و سوءاستفاده از زنان – به ویژه در ارگ ریاست جمهوری – زمانی بر سر زبان ها افتاد که “حبیب الله احمدزی” یکی از مشاوران پیشین رییس جمهور غنی از این موضوع پرده برداشت. موضوعی که نه یک راز، بلکه حقیقتی بود که کمتر منبع موثقی حاضر به افشای آن در این ابعاد می شد.

آقای احمدزی برخی مقامات ارگ را متهم به سوءاستفاده جنسی از زنانی کرد که برای رسیدن به مجلس نمایندگان، ادارات مهم دولتی و پست های بالا در حکومت مشتاق بودند.

این اظهارات با واکنش ارگ رو به رو شده و ریاست جمهوری افغانستان این مساله را به شدت رد کرد و دادستانی کل افغانستان هم حبیب الله احمدزی را به این نهاد احضار کرد. اما احمدزی در جواب عنوان کرد که نهادهای قضایی افغانستان در اختیار رییس جمهور است و اگر وی به دادستانی حاضر شود؛ با او برخورد عادلانه ای صورت نخواهد گرفت.

وی مدعی است که مدارک و مستندات محکمی در زمینه فساد گسترده در دوایر دولتی و به ویژه ارگ در اختیار دارد.

به هر روی؛ پس از انتشار این گزارش، اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان، کمیسیون حقوق بشر را موظف به بررسی و تحقیق در این ارتباط نمود. همچنین به دادستانی کل افغانستان نیز دستور داده شد که این پرونده ها را در اولویت قرار دهند.

کمیسیون حقوق بشر تاهنوز در خصوص جزییات جرمی و اشخاصی که در آن دخیل هستند چیزی نگفته است.

آریاتودی – بخش حقوق بشر

Print Friendly, PDF & Email