“استفان دیمیستورا” نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه که سال پیش از این سمت استعفا کرده بود؛ گفته است که دوست نداشته تا با بشار اسد به عنوان پیروز میدان دست بدهد.

به گزارش بخش جهان آریاتودی؛ وی که در بنیاد “آقاخان” در لندن سخن می گفت بیان کرد که استعفایش از این مسوولیت، به این خاطر بود که قادر به راضی کردن خود برای دست دادن با بشار اسد رییس جمهوری سوریه – به عنوان پیروز جنگ این کشور – نبوده است.

او از سال 2014 تا 2018 به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه کار می کرد.

وی درباره استعفای خود گفته است: ” چرا سال گذشته کناره گرفتم؟ خب، به طور رسمی به دلایل شخصی. اما به طور غیررسمی، به این خاطر که احساس می‌کردم جنگ در روی زمین به سمت یک نقطه پایان در حرکت است و به عنوان کسی که علیه آن‌چه در حلب، ادلب و داریا اتفاق افتاد، جنگیده بودم؛ نمی‌توانستم کسی باشم که دست اسد را می فشارم و به او می‌گویم: مالش {در عربی یعنی تشویش نکن}. اما جنگ‌ها، پیروزی و شکست دارند و این یکی به لحاظ زمینی با شکست تمام شده بود.

وی در بخشی دیگر از سخنانش اظهار کرده است: ” مداخلات سازمان ملل در حلب که شامل ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه و صدور هشدار نسبت به نابودی این شهر بود؛ شاید جان تعدادی در حدود ۷۰۰ هزار نفر را نجات داده باشد. از این اعمال متاسف نیستم اما به عنوان یک مذاکره‌کننده سطحم را تنزل دادم”.

استفان دیمیستورا از سال 2010 تا 2011 به عنوان رییس دفتر یوناما (نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان) نیز فعالیت داشت.

آریاتودی – بخش جهان

Print Friendly, PDF & Email