رییس‌جمهور غنی، به پاس فعالیت‌ها و تلاش‌های استاد “داد محمد الفت آهنگ”، در راستای رشد موسیقی افغانستان، مدال میرمسجدی خان را به او اهدا کرد.

به نقل از طلوع نیوز؛ این مدال، از سوی فضل محمود فضلی، مشاور رییس‌جمهور غنی به آقای آهنگ تقدیم شد.

استاد الفت، چند دهه است در راستای رشد موسیقی فعالیت کرده ‌است. او در کوچه خرابات کابل به دنیا آمده ‌است و در مکتب بیهقی در کابل درس خوانده ‌است.

داد محمد الفت در حدود هفت سال در هند، اساسات موسیقی را فراگرفته ‌است.

الفت آهنگ، در مراسم دریافت مدال، بار دیگر تعهد سپرد که همچون گذشته برای موسیقی افغانستان و آموختاندن موسیقی به جوانان خواهد کوشید: ” من در هفت سال افتخار به وطنم، به مردمم که مرا قدر کردند و این افتخارات را گرفتم”.

قیس الفت از آوازخوانان مطرح کشور و پسر الفت آهنگ نیز می گوید: ” دولت افغانستان که روحیه می‌بخشند برای هنرمندان خود و هنرمندان خود را تشویق می‌ کند؛ باعث می‌شود که هنرمندان بیشتر به افغانستان خدمت کنند”.

از آهنگ الفت، صدها آهنگ به زبان‌های فارسی و پشتو در تلویزیون ملی ثبت شده ‌است.

آریاتودی – بخش فرهنگی

Print Friendly, PDF & Email