بنابر سندهای موجود در وزارت مالیه کشور، عنوان شده که چهار شرکت مربوط به گروه تجارتی “غضنفر” بیشتر از 52 میلیون دالر به دولت افغانستان بدهکار هستند.

به گزارش بخش اقتصادی آریاتودی؛ طلوع نیوز در گزارشی آورده است که اداره کمک های وزارت مالیه افغانستان تایید کرده که چهار شرکت از گروه بازرگانی “غضنفر” (غضنفر گروپ) از سال 2008 تا سال 2012 مسوولیت انتقال مبالغی هنگفت از کمک های بدون عوض جاپان به افغانستان، از طریق وزارت مالیه را به عهده داشته است.

بر اساس این اسناد؛ شرکت هایی چون “زمری سمیع” ، “فردوسی بلخی” ، ” رنا خسرو” و “پسرلی شرافت” از جمله وابستگان بازرگانی گروه غضنفر هستند که در جریان انتقال کمک های مالی کشور جاپان به افغانستان، بیشتر از 52 میلیون دالر به دولت بدهکار هستند و طبق قانون باید مالیات این فعالیت خود را ظرف این چند سال پرداخت می کردند.

این سندها، نشان می‌دهد که شرکت زمری سمیع، در دو بخش بیش از ۱۸میلیون دالر، شرکت فردوسی بلخی بیش از ۱۴میلیون دالر، شرکت رنا خسرو بیش از ۱۸میلیون دالر و شرکت پسرلی شرافت بیش از یک ونیم میلیون دالر از این رهگذر به وزارت مالیه بدهکار هستند.

طبق قانونی که در نظام مالی جاپان وجود دارد؛ این کمک ها از طریق شرکت های خصوصی با هدف به دوران افتادن سرمایه در نظام بازار آزاد و پیشرفت سکتور شخصی در افغانستان، به بودجه دولت منتقل می شده که در این بین، “غضنفر گروپ” مسوولیت این انتقال را به عهده داشته است.

عبادالله درمان، یکی از مسوولان در ریاست روابط عامه وزارت مالیه در این باره گفته است: ” ریاست محترم تفتیش داخلی در همکاری با ریاست اداره کمک‌ها، حسابات میان شرکت‌های قراردادی و وزارت مالیه را مرور مالی نموده و مکتوب‌های مقروضیت‌های شرکت‌ها را برای‌ شان صادر کرده ‌اند تا این شرکت‌ها مقروضیت‌های شان را تصفیه نمایند”.

با این حال؛ شرکت اصلی “غضنفر” (هولدینگ غضنفر) با اظهار بی اطلاعی از این مساله گفته است که این چهار شرکت که از آن به عنوان بدهکار یاد می شود؛ مربوط به این گروه بازرگانی نیست. اما وزارت مالیه عنوان کرده است که اسناد لازم را برای اثبات این ادعا در اختیار دارد.

وزارت مالیه همچنین گفته است شرکت غضنفر یک بار برای بررسی این حساب ها به این نهاد مراجعه هم کرده است.

این نهاد اذعان دارد که برخی از بازرگانان در افغانستان هستند که حتا وزرای دولت نیز قادر به حساب گیری از آنها نمی باشند.

“یوسف غضنفر” که از وی به عنوان رییس اصلی شرکت های چندگانه “غضنفر گروپ” یاد می گردد؛ چهارمین چهره ی شاخص در تیم انتخاباتی اشرف غنی است که به رغم بدهی های دهها میلیون دالری به دولت، باز هم قرارداد پروژه تولید 50 میگاوات برق را از حکومت آقای غنی به دست آورده است.

آریاتودی – بخش اقتصادی

Print Friendly, PDF & Email