دولت افغانستان متعهد شده است که بدهی های چند صد میلیونی دالری خود را به صورت قسط‌ ‌وار همراه با سود آن به قرضه ‌دهنده‌ گان برگردانَد.

به گزارش بخش اقتصادی آریاتودی به نقل از هشت صبح؛ افغانستان در جریان ۱۶ سال (۱۳۸۱ – ۱۳۹۷) بیش از یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون دالر امریکایی از کشورها و سازمان‌های مختلف جهانی قرضه گرفته است.

این وام‌ ها به هدف تطبیق پروژه‌ های انکشافی به دولت سپرده شده است. طبق اسنادی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته است؛ تا پایان سال گذشته خورشیدی، تنها حدود ۱۱۲ میلیون دالر از این وام ‌ها به کشورها و سازمان‌ های وام ‌دهنده برگردانده شده است.

از مجموع سود این وام‌ ها نیز حدود ۶۵ میلیون دالر به وام ‌دهنده‌گان پرداخت شده است. به این ترتیب، افغانستان در حال حاضر بیش از ۱ میلیارد و ۷۸ میلیون دالر به این موسسات مالی بین المللی قرض دار است.

این سند نشان می ‌دهد که افغانستان هنوز موفق نشده است؛ پول ‌هایی را که از روسیه و ایران در سال‌های پیش از روی کار آمدن دولت جدید در سال ۱۳۸۱ وام گرفته بود، بپردازد. به این ترتیب، افغانستان به روسیه بیش ۸۹۶ میلیون دالر تاکنون بدهکار است. رقم این بدهکاری از ایران به بیش از ۱۰ میلیون دالر می‌رسد. اما رقم سودی که دولت افغانستان برای این وام‌ها به این دو کشور بپردازد، مشخص نیست. روسیه و ایران نیز تاکنون اعلام نکرده‌اند که وام‌های‌شان را به روی افغانستان بخشیده‌اند یا خیر. البته پیش از این، دولت افغانستان گفته است که تلاش می‌کند روسیه را راضی کند تا صدها میلیون دالر وامش را به افغانستان ببخشد.

به رویت این اسناد؛ افغانستان در جریان ۱۶ سال گذشته از بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک اسلامی، سعودی‌فند، بانک انکشاف آسیایی، ایتالیا، بلغاریا، کویت فند و اوپک فند وام دریافت کرده است. وام تعهدشده بانک جهانی برای نُه پروژه انکشافی در افغانستان نزدیک به ۳۰۸ میلیون دالر بوده است که از این میان نزدیک به شش میلیون دالر آن حذف شده است و دولت افغانستان بیش از ۳۰۱ میلیون دالر آن را مورد استفاده قرار داده است.

افغانستان تاکنون نزدیک به نُه میلیون دالر از این وام را به بانک جهانی برگردانده است. سود پرداخت‌شده این وام نیز بیش از ۷۲۰ هزار دالر اعلام شده است.

مجموع وام تعهدشده صندوق بین‌المللی پول بیش از ۱۶۰ میلیون دالر است که دولت افغانستان از بیش از ۱۰۸ میلیون دالر آن را استفاده کرده است. نزدیک به ۷۳ میلیون از این وام دوباره به صندوق بین‌المللی پول پرداخت شده است. ۷۲۰ هزار دیگر نیز به عنوان سود به این صندوق تحویل داده شده است.

بانک اسلامی به پرداخت وام ۲۲ میلیون و ۴۱۴ دینار اسلامی (ریال عربستان) که معادل حدود ۱۱ میلیون و ۸۱۵ هزار دالر در نرخ کنونی اسعار در سرای شهزاده، به دولت افغانستان تعهد کرده است. حدود ۱۰ میلیون دالر از این وام استفاده شده است. همچنین دولت حدود ۱.۵ میلیون دالر از این وام را دوباره به بانک اسلامی پرداخته است. از سود این وام ۸۴۴ هزار دالر نیز تادیه شده است.

مجموع وام تعهد شده سعودی فند، ۳۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال  عربستان که معادل حدود ۱۰۱ میلیون دالر می‌شود؛ اعلام شده است که از این میان، بیش از ۷۷ میلیون دالر آن مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین نزدیک به هفت میلیون دالر از این وام دوباره به سعودی فند پرداخت شده است. اما تا هنوز سود این وام پرداخت نشده است.

با این حال؛ اوپک فند هم به پرداخت یک میلیون و ۷۸۱ هزار دالر وام به دولت افغانستان تعهد کرده است که طبق این اسناد، از تمام این وام استفاده صورت گرفته است. دولت افغانستان تاکنون ۹۸ هزار و ۹۴۰ دالر از این وام را به اوپک‌فند برگردانده است و سود آن که ۱۷۹ هزار و ۶۰۹ دالر گفته شده، نیز پرداخت شده است.

آریاتودی – بخش اقتصادی

Print Friendly, PDF & Email