نخستین جشنواره بین المللی “دیدار” با محتوای نمایش فلم های مستند، از 24 تا 28 میزان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد.

به گزارش بخش فرهنگی آریاتودی؛ اتحادیه سینماگران تاجیکستان در اعلامیه ای رسمی گفته است که در این جشنواره، قرار است نزدیک به 60 فلم مستند مربوط به آثار فلم سازانی از کشورهایی چون افغانستان، تاجیکستان، امریکا، روسیه، هالند، آلمان، بریتانیا، ازبیکستان، چک، فرانسه، آذربایجان، قزاقستان، ایران و قرقیزستان به نمایش درآید.

این جشنواره با حمایت دولت تاجیکستان و با مدیریت اتحادیه سینماگران تاجیکستان اجرا گردد و موسسه “تاجیک فلم” متصدی انجام این همایش فرهنگی می باشد.

دفتر فرهنگی – سینمایی سوییس نیز حامی مالی این جشنواره معرفی شده است.

آریاتودی – بخش فرهنگی

Print Friendly, PDF & Email