وزیر اقتصاد می گوید که افغانستان در پایین ترین سطح از رشد اقتصادی جهان قرار دارد و این نهاد نیازمند تحول در پالیسی های خود می باشد.

به گزارش بخش اقتصادی آریاتودی؛ مصطفا مستور وزیر اقتصاد افغانستان امروز (7 سنبله) در یک نشست خبری در کابل بیان داشت که در نظر دارد برای تحقق اهداف استراتیژیک و توسعه پایدار اقتصاد کشور، تمام پالیسی های اقتصادی کشور را تغییر دهد.

به گفته آقای مستور؛ افغانستان در رده 153 کشورهای ضعیف اقتصادی قرار دارد و فقر در ابعاد مختلف تا 50 درصد رشد داشته است.

وی می گوید: ” هرچند افغانستان روند رو به رشد اقتصادی را طی می‌ کند؛ اما جنگ، بی‌ثباتی سیاسی و توجه کم به تولیدات داخلی، فرصت رشد اقتصادی را از مردم افغانستان گرفته و رشد کنونی با توجه به رشد سریع جمعیت در کشور کم است. اگر با برنامه ریزی دقیق، جلو رشد سریع جمعیت گرفته نشود؛ این مساله فقر دوامدار را در دراز مدت در پی خواهد داشت”.

آقای مستور گفته است که حکومت افغانستان برای کاهش فقر باید برنامه های توسعه ای پایدار با الگوبرداری از کشورهای موفق را تطبیق نماید تا از رشد فقر کاسته شود.

وزیر اقتصاد تاکید می کند که استراتیژی تطبیق برنامه های تازه اقتصادی در این وزارت آماده و برای تایید، به شورای وزیران فرستاده شده است.

او می گوید: ” ما سرگرم ساختن یک مدل جدید اقتصادی ده ساله برای کشور هستیم که بر اساس همکاری تحقیقاتی دانشگاه‌های کشور به ویژه دانشگاه کاتب زیر کار است؛ یک هیات 16 نفره متخصصان بین‌المللی به همکاری سازمان ملل متحد نیز در این خصوص به کابل آمده بود و بررسی‌های اولیه را نیز در زمینه انجام داده‌ است. هدف این مدل، تغییر پالیسی‌های اقتصادی در چارچوب کلان انکشاف پایدار جهان، است”.

این برای اولین بار است که یک مقام حکومت افغانستان در کنار نام بردن از ناامنی و جنگ در افغانستان، اذعان می دارد که علت نابه سامانی اقتصادی در این کشور ناکارآمد بودن برنامه های دولت تا به اکنون بوده است.

آریاتودی – بخش اقتصادی

Print Friendly, PDF & Email