اتاق تجارت می گوید که هیچ شرکت هوایی هندی حاضر به انتقال کالاهای صادراتی افغانستان به این کشور نیست.

به گزارش بخش اقتصادی آریاتودی؛ خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت کشور در گفتگو با تلویزیون یک می گوید که پس از تیره شدن روابط پاکستان و هند بر سر مساله کشمیر، بندر واگه به روی کالای افغانستان بسته شده و انتقال آن توسط هواپیماهای باربری هندی هم متوقف شده است.

این در حالی است که در 25 سرطان سال روان، حریم هوایی پاکستان به روی پروازها گشوده شد؛ اما به گفته آقای الکوزی، تاهنوز هیچ شرکت هوایی حاضر به انتقال کالاهای صادراتی افغانستان از راه دهلیزهای هوایی نشده اند.

وی می گوید که اگر تنش بین دو کشور افزایش یابد؛ احتمال بسته شدن دوباره این مسیر هوایی وجود دارد.

او می افزاید که تنها دو شرکت افغانستانی هستند که توسط هواپیماهای مسافربری و با حجمی کم، میوه های خشک و تازه کشور را به هند می برند و هواپیماهای کارگوی هندی حاضر به انجام این کار نیستند.

اتاق تجارت از دولت می خواهد تا با رایزی در این مورد، مشکلات کنونی تاجران افغانستان در زمینه صادرات را مرفوع کند. این مساله باعث پایین آمدن درآمد سرانه کشور، خراب شدن بخش انبوهی از میوه های فصلی از جمله انگور و تربوز و خربزه و همچنین کاهش درآمد کشاورزان گردیده که ضربات جبران ناپذیری را بر بدنه اقتصادی کشور وارد می کند.

آریاتودی – بخش اقتصادی

Print Friendly, PDF & Email