هند یک موشک ارتقا یافته برهموس را از ناوشکن ویساخاپاتنام پرتاب کرد.
 سازمان تحقیق و توسعه دفاعی وزارت دفاع هند در توییتر اعلام کرد: هند موشک کروز پیشرفته برهموس را آزمایش کرده است. این موشک از ناوشکن ویساخاپاتنام پرتاب شد.
این سازمان افزود: یک نسخه بهبود یافته ضد کشتی از موشک کروز مافوق صوت براهموس امروز از ناوشکن ویساخاپاتنام پرتاب شد. در این پیام آمده است که موشک دقیقاً به هدف مورد نظر اصابت کرده است.
در ماه دسامبر سال گذشته، وزارت دفاع هند از تکمیل آزمایش موشک کروز برهموس از جنگنده سوخو-30 خبر داد. پرتاب آزمایشی در میدان تمرین چاندی پور در ایالت اودیشا انجام شد.
Print Friendly, PDF & Email