یک منبع خبر داده است که سفیر افغانستان در ایران به آمریکا فرار کرده است.
یک منبع موثق می گوید که عبدالغفور لیوال، سفیر پیشین افغانستان به آمریکا رفته است، حالا معاون او آقای عبدالقیوم سلیمانی به عنوان سرپرست این سفارت‌خانه گماشته شده است.
گفته می‌شود که آقای سلیمانی برادرزاده، محمد اسماعیل خان، فرمانده جهادی حوزه جنوب غرب افغانستان است.
آریاتودی – بخش سیاست
Print Friendly, PDF & Email