گیلین مکسول، یک چهره سرشناس بریتانیایی، در دادگاهی در آمریکا بابت اتهام قاچاق دختران زیر سن قانونی برای سوءاستفاده جنسی، توسط جفری اپستین، سرمایه‌دار درگذشته آمریکایی، مجرم شناخته شده است.

به این ترتیب، خانم مکسول که ۶۰ سال سن دارد، ممکن است به تا چهل سال حبس محکوم شود.

هیات منصفه او را در ۵ فقره از ۶ اتهام وارد شده از جمله قاچاق جنسی دختران زیر سن قانونی و توطئه برای انتقال دختران زیر سن قانونی برای اعمال جنسی مجرمانه، مجرم شناخته شد.

خانم مکسول که سال‌ها دوست دختر جفری اپستین بود، متهم بود که دختران زیر سن قانونی را در اختیار جفری اپستین می گذاشته تا مورد سوءاستفاده جنسی قرار بگیرند و گاه خودش هم آقای اپستین را همراهی می کرده است.

جفری اپستین که در زمینه مالی و بانکی فعالیت می کرد، شبکه ای از دوستان پرنفوذ داشت و متهم بود که دختران نوجوان را با هدف بهره گیری جنسی در اختیار بعضی از این افراد می گذاشت.

جفری اپستین که به همین اتهام در زندان بود، در تابستان ۲۰۱۹ به طور مشکوک فوت کرد.

پزشکی قانونی علت فوت او را خودکشی اعلام کرد.

در محاکمه گیلین مکسول،‌ چهار زن علیه او شهادت دادند.

در این محاکمه نام افراد شناخته‌شده‌ای بابت تماس‌هایشان با جفری اپستین مطرح شد؛ از جمله بیل کلینتون و دونالد ترامپ، دو رئیس‌جمهوری سابق آمریکا و شاهزاده اندرو، پسر ملکه بریتانیا.

هیچ‌یک از این افراد به طور رسمی به اتهام سوءاستفاده جنسی از افراد زیر سن قانونی متهم نشده‌اند.

گیلین مکسول که سال‌ها دوست دختر جفری اپستین بود، دوستی دیرینه‌ای با شاهزاده اندرو داشت.

یکی از افرادی که جفری اپستین را به آزار جنسی خود متهم کرده‌ است، شاهزاده اندرو را متهم کرده که با او وقتی زیر سن قانونی بوده، رابطه جنسی داشته است.

شاهزاده اندرو این ادعا را رد کرده است.

ناظران می‌گویند چنین حکمی در محاکمه‌ای که بسیار موردتوجه قرار گرفته، می‌تواند به کسانی که در سرتاسر جهان آزار جنسی دیده‌اند، کمک کند.

Print Friendly, PDF & Email