گروه طالبان این بار یک مولوی دیگر را به عنوان رئیس اکادمی علوم افغانستان به کار گماشت. 

به گزارش بخش اجتماعی آریاتودی به نقل از باختر نیوز، گروه طالبان شیخ الحدیث مولوی فریدالدین محمود را به عنوان رئیس اکادمی علوم افغانستان گماشته است.

گروه طالبان درباره پیشینه کارهای علمی و سویه تحصیلی این مولوی روشنی نداده اند.

یادآوری می کنیم، که پیش از این به دنبال یک لیسانس به عنوان سرپرست دانشگاه کابل، انتقادهای شدیدی به گروه طالبان خاطر گماشتن این مقام شد، که گروه طالبان پس از یک ماه داکتر اسامه را به عنوان رئیس دانشگاه گماشت.

آریاتودی – بخش اجتماعی

Print Friendly, PDF & Email