معاون وزیر مالیه امریکا می گوید که ایالات متحد قرار نیست پول های بانک مرکزی افغانستان را به گروه طالبان بازگرداند. 

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ “والی آدیمو” معاون وزیر مالیه امریکا تاکید کرده است که طرف امریکایی قرار نیست وجوه بانک مرکزی افغانستان را به گروه طالبان بازگرداند.

وی در نشست مجلس سنای امریکا گفت: «ما بر این باوریم، که حفظ تحریم های ما علیه طالبان مهم است، اما در عین حال راه هایی را پیدا می کنیم که از طریق آن کمک های بشردوستانه قانونی به مردم افغانستان برسد. این همان کاری است که ما انجام می دهیم».

پیشتر جن ساکی سخنگوی کاخ سفید گفته بود، که ایالات متحده قصد ندارد به نمایندگان طالبان دسترسی به این وجوه را ارایه دهد.

ذخایر ارزی افغانستان که بالغ بر 9 میلیارد دالر می گردد؛ هم اکنون در اختیار ایالات متحده امریکاست. این کشور به محض سقوط کابل به دست طالبان، اعلام کرد که این وجه قابل توجه را مسدود کرده و طالبان اجازه دسترسی به این پول را نخواهند داشت.

مشروعیت بین المللی و به رسمیت شناختن طالبان از نظر جامعه جهانی یکی از راههای آزاد سازی این پول ها عنوان شده است.

شروط مهمی که کشورهای غربی برای به رسمیت شناختن طالبان گذاشته اند شامل: احترام به حقوق اقلیت ها، رعایت حقوق زنان و دادن حق آزادی به آنها و تشکیل حکومت فراگیر با همکاری تمام اقوام و جریان های سیاسی است.

طالبان در این زمینه وعده هایی داده اند؛ اما تحقق آن تاکنون به صورت عینی مشاهده نشده است.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email