قدرت های بزرگ موافقت اصولی خود را برای کمک به مردم افغانستان در مواجهه با یک بحران انسانی قریب الوقوع اعلام کرده اند. با این وجود به رسمیت شناختن دولت طالبان هنوز با واقعیت فاصله دارد. گروه قدرتمند جی-۲۰ عزم خود را برای رسیدگی به بحران انسانی در افغانستان اعلام کرده است.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا سعی کرد بین کمک به ملت آشفته افغانستان و مشروعیت بخشیدن به دولت طالبان تمایز قایل شود. دراگی با اشاره به موانع آشکار در راه پرداخت کمک ها گفت هماهنگی با طالبان به هیچ وجه به معنای به رسمیت شناختن دولت آنها نیست.

انقره نیز اعلام کرد که به رسمیت شناختن دولت طالبان و ارایه کمک به مردم افغانستان دو مورد متفاوت است. بزرگترین سوالی که در حال حاضر پیش روی جهان است این است که چگونه بدون به رسمیت شناختن دولت طالبان یا مشارکت آنها در فرایند پرداخت به کابل کمک های بشردوستانه ارایه دهیم.

بحران اعتماد پس از آشکار شدن جزییات ملاقات حضوری نمایندگان طالبان، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ده کشور اروپایی که در ۹ تا ۱۰ اکتوبر در دوحه برگزار شد آشکار شد.

در پاسخ به درخواست های طالبان برای رفع مسدودی ۹/۵ میلیارد دالر کابل یا کمک به جلوگیری از بحران انسانی یا مشروعیت دولت آنها، هیات امریکایی توجه خود را به امنیت، مبارزه با تروریسم، حفاظت از حقوق بشر و عبور ایمن شهروندان خود متمرکز کرد.

هشدار قطر مبنی بر اینکه “انزوای افغانستان و حاکمان جدید طالبان هرگز راه حل مناسبی نخواهد بود” نشان دهنده بی تفاوتی جهانی است که نسبت به طالبان نشان داده شده است.

تحت این شرایط طالبان ممکن است هرگونه کمک بشردوستانه که مستقیما به مردم افغانستان ارایه شود را ممنوع کنند؛ اقدامی که در داخل افغانستان باعث نارضایتی بیشتری برای آنها می شود. چنین سناریویی مناسب همه کسانی است که می خواستند طالبان شکست بخورد.

طالبان باید عاقلانه رفتار کنند و در صورت اصرار جهان بر کمک مستقیم به مردم افغانستان، هرگونه کمکی را که از هر کجا می آید و به هر نحوی پرداخت می شود را بپذیرند و اجازه دهند.

چنین حرکتی ممکن است برای آنها امتیاز دیپلوماتیک به ارمغان بیاورد و احتمالا راه را برای مسایل آینده از جمله مساله مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن بین المللی هموار کند.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email