هنگامی که رییس جمهور ایالات متحده به طور یکجانبه تصمیم گرفت نیروهای امریکایی را به صورتی تحقیرآمیز از افغانستان خارج کند، چندین نفر چه در ایالات متحده و چه در خارج به این فکر افتادند که رهبری ایالات متحده به طور قابل توجهی تضعیف شده است.

این واقعیت که رییس جمهور جو بایدن نیروهای خود را در برابر حمله تروریست های طالبان حتا بدون فرمول نجات دهنده عقب کشید، بسیاری را به تعجب وا داشت که آیا رهبری کنونی ایالات متحده حتا احساس غرور را از دست داده است؟!

با خروج نیروهای امریکایی، نیروهای دیگر کشورهای ناتو که در کنار ایالات متحده در افغانستان ایستاده بودند نیز نیروهای خود را بدون بازخواست تصمیم ناگهانی دولت ایالات متحده خارج کردند. در نتیجه نه تنها ایالات متحده بلکه کشورهای ناتو نیز در نظر جهان چهره خود را از دست داده اند.

در این میان چین بیش از پیش فعال شده و به نظر می رسد زمان آن رسیده است که به عنوان ابرقدرت جهان ظهور کند و قاطعانه امریکا را شکست دهد.

با توجه به اینکه روسیه عملا حضور خود را در همه جبهه ها کاهش داده و هند و پاکستان که دشمنان قسم خورده هستند اکنون تحت نفوذ و کنترل کامل چین هستند، نگرانی ها در  در مورد روش ها و سیاست های تهاجمی چین چه در افغانستان و چه منطقه افزایش یافته است.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email